Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Russologica?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Zachęcamy do zgłaszania artykułów do rocznika „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica”. Prosimy o przesyłanie ich za pośrednictwem strony internetowej lub na adres: gabriela.sitkiewicz@up.krakow.pl

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://studiarussologica.up.krakow.pl/ Chcielibyśmy przypomnieć, że czasopismo jest punktowane i w ministerialnym wykazie B obecnie ma 6 punktów.

Zachęcamy do publikacji pracowników naukowych i dydaktycznych oraz doktorantów.

Wytyczne dla autorów tekstów

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  3. Where available, URLs for the references have been provided.
  4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Prawa autorskie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Copyright for articles published in Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica is retained by the authors.

By submitting their works the authors agree that, upon the acceptance, the rights for the first publication (both in electronic and printed form) are granted to the Pedagogical University of Cracov and Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.

The authors agree that the article can be downloaded from the journal's web site by anyone for noncommercial purposes.

 

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.