Redakcja

Rada Naukowa

prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


prof. Jie-Hyun Lim, Sogang University, Seul


prof. dr hab. Michał Śliwa, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w KrakowieISSN: 2081-3333