Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Artykuł składany do druku powinien zawierać: imię i nazwisko autora (autorów); informację o autorze (autorach) – jednostce  naukowo-badawczej reprezentowanej przez autora (afiliacja) oraz ew. o podmiocie finansującym referowane badania; tekst (sformatowany według poniżej umieszczonych wskazówek);  bibliografię; abstrakt w języku angielskim; słowa kluczowe.

Struktura artykułu jest dowolna, zależna od problematyki badawczej. Proponujemy dla klarowności tekstu wyraźnie określić pytania i cele badawcze, hipotezy, metody i wyniki (konkluzje).

Rekomendujemy wybór formatu Chicago, ponieważ ten zapis bibliograficzny zawiera najistotniejsze dane, których wprowadzenie nie powinno stanowić kłopotu,
a jednocześnie przyczyni się do skutecznego obliczenia Polskiego Współczynnika Wpływu (www.pbn.nauka.gov.pl).

 

uproszczony schemat formatu CHICAGO wraz z przykładami.

 

KSIĄŻKA:

 

Nazwisko Imię, Imię Nazwisko. Rok. Tytuł książki. Podtytuł [kursywą]. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Przykład 1.

Chudzio Hubert, Anna Hejczyk. 2014. Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków w Wielkiej Brytanii. Nottingham. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

Przykład 2.

Foucault Michel. 2002. Porządek dyskursu, Maciej Kozłowski (przeł.). Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

 

OPRACOWANIE ZBIOROWE

Nazwisko Imię, Imię Nazwisko (red.). Rok. Tytuł książki [kursywą]. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Przykład 3.

Baniewicz Elżbieta (red.). 2012. Aktor wobec przemian XXI wieku: konferencja, Łódź, 7-8 maja 2011. Łódź: Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej.

Przykład 4.

Attane Isabelle. 2010. „Brakujące kobiety” w Azji, Katarzyna Bratkiewicz (przeł.). W Czarna księga kobiet, Christine Ockrent (red.). Warszawa: W.A.B.

ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE MONOGRAFICZNEJ TEGO SAMEGO AUTORA:

Nazwisko Imię, Imię Nazwisko. Rok. Tytuł rozdziału. W Tytuł książki [kursywą], zakres stron. Miasto. Wydawnictwo.

Przykład 5.

Solewski Rafał. 2015. Grafika i czasy rewolucji cyfrowej. Odsłanianie jedności. W Skrytość piękna. Idealizm i problem tożsamości w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku, 95-131. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

ROZDZIAL W PRACY ZBIOROWEJ:

Nazwisko Imię, Imię Nazwisko. Rok. Tytuł rozdziału. W Tytuł książki [kursywą], Imię Nazwisko (red.), zakres stron.  Miasto. Wydawnictwo.

Przykład 6.

Bombińska-Domżal Anna. 2012. Realizacja działań edukacyjnych przez pedagoga specjalnego i nauczyciela przedmiotu w klasie integracyjnej. W Aktywizacja ucznia z niepełnosprawnością w różnych obszarach jego edukacji, Piotr Majewicz, Adam Mikrut (red.), 52-83. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Przykład 7.

Taylor Charles. 1996. Źródła współczesnej tożsamości, Andrzej Pawelec (przeł.). W Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, Krzysztof Michalski (red.), 9-14. Kraków: Znak.

 

Przykład 8.

Gadamer Hans-Georg. 1992. Koniec sztuki?. W Dziedzictwo Europy, Andrzej Przyłębski (przeł.), 41-54. Warszawa: Aletheia.

ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE DRUKOWANYM:

Nazwisko Imię, Imię Nazwisko. Rok. „Tytuł artykułu”. Tytuł czasopisma [kursywą] tom (zeszyt) : zakres stron.

Przykład 9.

Banasik Piotr. 2010. „Lokalizacja kopca Esterki w świetle dawnych materiałów kartograficznych z obszaru Krakowa”. Rocznik Krakowski 76 (2010) : 35-44.

 

Przykład 10.

Adamiecka-Sitek Agata. 2013. „O Lidii Zamkow. Fantazja naukowa”. Didaskalia (113) : 35-37.

 

Przykład 11.

„Ameryka”. 1968. Tygodnik Powszechny 22 (39).

ARTYKUŁ Z CZASOPISMA INTERNETOWEGO:

Nazwisko Imię, Imię Nazwisko. Rok. „Tytuł artykułu”. Tytuł czasopisma [kursywą] tom (zeszyt) : zakres stron. Dostęp. Adres strony internetowej.

Przykład 12.

Zagórski Jerzy. 2015. „Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego”. Przegląd Geologiczny 63 (8) : 446-448. Dostęp dnia 4 września 2015 roku. http://www2.pgi.gov.pl/pl/docman-twoje-dokumenty/docman/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2015/sierpien-4/3188-aktualia-ropy-naftowej-39/file.html.

 

Przykład 13.

Pisarski Mariusz. 2009. „Słownik Chazarski i powieści hipertekstowe”. Techsty. Literatura i Nowe Media. Dostęp 12 grudnia 2014. http://techsty.art.pl/hipertekst/protohiper/pavic.htmL.

STRONY INTERNETOWE:

Nazwisko Imię. Rok. „Tytuł artykułu”. Nazwa portalu. Dostęp. Adres strony internetowej.

Przykład 14.

Ojrzyńska Małgorzata. 2014. „O etyce psychoterapeuty”. Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej Trójmiasto. Dostęp 9 września 2015 roku. http://psychoanaliza.gda.pl/o-etyce-psychoterapeuty/.

Przykład 15.

„Who are these Russian fighters hosting pics of themselves in Syria?”. BBC Trending, 9 września 2015 roku. Dostęp 10 września 2015 roku. http://www.bbc.com/news/blogs-trending-34188569.

 

REFERENCJE

(autor #1 nazwisko #1, autor #2 nazwisko #2 rok: strony)

 

(„tytuł” rok: strony)

 

Przykład 15.

 

Jeden autor

(Chudzio 2014: 35)

 

Przykład 16.

Dwóch autorów

(Zioło, Rachwał 2014: 46)

 

Przykład 17.

 

Brak autora

(„Świat (nie) radzi sobie…” 2014: 23)

 

 

 

Prawa autorskie

Redakcja przyjmuje do druku teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane. Treść czasopisma jest dostępna na licencji Creative Commons (CC-BY-NC-ND 3.0 PL)

Licencja ta zezwala na wykorzystanie materiałów opublikowanych w czasopiśmie w celach niekomercyjnych np. komentarza, krytyki, informacji, archiwizacji, nauczania lub prowadzenia badań, z poszanowaniem aktualnie obowiązującego prawa autorskiego (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Zgodnie z wymogami licencji, konieczne jest dokładne podanie źródła cytowania lub parafrazowania oraz zachowanie tekstu w oryginalnej postaci (zakaz tworzenia utworów zależnych).

 

 


ISSN: 2081-3333