No 19

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XIX

Spis treści

Europartie jako rzecznicy (nie-)reprezentowania interesów politycznych w UE oraz ich wpływ na (dez-)integrację europejską PDF
Beata Kosowska-Gąstoł
Mechanizm wyłaniania kandydatów na przewodniczącego Komisji Europejskiej przez partie polityczne na poziomie europejskim: geneza, założenia, konsekwencje polityczne i instytucjonalne PDF
Wojciech Gagatek
Instytucjonalizacja strategii podejścia całościowego jako odpowiedź Unii Europejskiej na kompleksowość współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa PDF
Magdalena Kania
Transnarodowa współpraca partii politycznych (TPC) – przypadek państw postjugosłowiańskich PDF
Dominika Mikucka-Wójtowicz
Stan wojenny w Małopolsce. Pamięć pokolenia represjonowanych PDF
Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
„Paradis judaeorum”. Historia i współczesność żydowskiego raju w Polsce PDF
Konrad Piwowarczyk
Marzyciele kontra realiści, rzecz o odpowiedzialności i nieodpowiedzialności w polskiej polityce pierwszej połowy XX wieku PDF
Łukasz Zweiffel
Koncepcje rozwiązania kryzysu ekonomicznego przez dominujące polskie partie polityczne w latach 2008–2009 PDF
Marek Barszcz
Kukiz’15 – geneza, idee, próba klasyfikacji PDF
Krzysztof Matuszek
Demagog w oblężonej twierdzy. Analiza treści przekazu komunikowanego przez Janusza Korwin-Mikkego podczas kampanii wyborczej do wyborów prezydenckich 2015 r. PDF
Maciej Kostecki
Przyszłość „post-prawdziwego” społeczeństwa informacyjnego – utopia czy dystopia PDF
Bernard Szatkowski
Recenzja PDF
Katarzyna Sobolewska-Myślik


ISSN: 2081-3333