No 13

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica

Spis treści

The Year Zero: Iconoclastic breaks with the past PDF
Antoon De Baets
Electoral democracy in Central and Eastern European member states of the European Union: values, efficacy, incongruities and their relevance to socio-political alternatives PDF
Marta Poslad
Transnational History of Victimhood Nationalism – On the Transpacific Space PDF
Jie-Hyun Lim
Współczesny neofityzm polityczny na tle procesu komercjalizacji polityki PDF
Stanisław Kilian
Semantic Networks Analysis of Political Party Platforms: Coalition Prediction Based on Semantic Distances in Scottish Elections 1999–2011 PDF
Barbara Myślik
Kategoria dobra wspólnego, jako podstawa dobrego państwa w refleksji polskich środowisk katolickich PDF
Agata Tasak
„Nowe wino w starych butelkach” – nowe partie w systemach partyjnych, na przykładzie Holandii PDF
Dominika Kasprowicz, Łukasz Zweiffel
„Socjalizm, w który wierzę”: wyobrażenia społeczne Edwarda Lipińskiego PDF
Michał Śliwa
Migracje czy mobilność – case study Holandia PDF
Małgorzata Pacek
Stanowisko władz komunistycznych w latach siedemdziesiątych XX wieku w zakresie cmentarnictwa wyznaniowego i komunalnego PDF
Barbara Rogowska
Polityka sporu. Poza polityką instytucjonalną? PDF
Grzegorz Foryś
Polska Rzeczpospolita Ludowa w zainteresowaniu służb specjalnych wybranych państw PDF
Andrzej Żebrowski
Forum Debaty Publicznej PDF
Ryszard Kozioł
Powtarzalność i zmiana typów argumentacji w debacie parlamentarnej Porównawcza analiza dyskursu nad ustawodawstwem dotyczącym uboju rytualnego z 1936 i 2013 roku PDF
Magdalena Mikołajczyk
Fakt czy artefakt? Patriotyzm w życiu młodego pokolenia Polaków PDF
Radosław Marzęcki, Łukasz Stach
Aktywność społeczna młodzieży w odpowiedzi na pytania: jak i dlaczego – wykorzystanie metod badań jakościowych do analiz wybranej grupy PDF
Joanna Gajda


ISSN: 2081-3333