Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 10: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Funkcjonowanie opozycyjnych partii politycznych w realiach Polski Ludowej. Wybrane przykłady Abstrakt   PDF
Grzegorz Wołk
 
No 9: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Iluzje i aluzje rewizjonistów okresu PRL – przykład Pawła Beylina Abstrakt   PDF
Magdalena Mikołajczyk
 
No 19: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XIX Instytucjonalizacja strategii podejścia całościowego jako odpowiedź Unii Europejskiej na kompleksowość współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa Abstrakt   PDF
Magdalena Kania
 
No 14: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Janusza Korwin-Mikkego ocena elit politycznych III RP Abstrakt
Michał Rybak
 
No 14: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Jarosława Kaczyńskiego krytyka Adama Michnika w latach 1979–1993 Abstrakt   PDF
Krystian Kratiuk
 
No 12: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Jednostki antyterrorystyczne polskiej policji i ich zadania Abstrakt   PDF
Izabela Szkurłat
 
No 9: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Jerzy Borejsza – polski „czerwony Hearst”. Rola członków Związku Literatów Polskich w kształtowaniu postaw prosystemowych Abstrakt   PDF
Urszula Urban-Kurcewicz
 
No 13: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Kategoria dobra wspólnego, jako podstawa dobrego państwa w refleksji polskich środowisk katolickich Abstrakt   PDF
Agata Tasak
 
No 9: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Katolicy w świecie polityki w Polsce w latach 80. Strategia Polskiego Związku Katolicko-Społecznego Abstrakt   PDF
Agata Tasak
 
No 10: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Kombatanci w systemie politycznym PRL 1944–1972: na przykładzie województwa śląskiego i Lubelszczyzny Abstrakt   PDF
Łukasz Bednarski
 
No 19: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XIX Koncepcje rozwiązania kryzysu ekonomicznego przez dominujące polskie partie polityczne w latach 2008–2009 Abstrakt   PDF
Marek Barszcz
 
No 12: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Konflikt o Górski Karabach i próby jego rozwiązania Abstrakt   PDF
Jacek Zieliński
 
No 17: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVII Konstruktywizm a organiczność w polityce rozwoju lokalnego. Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej Abstrakt   PDF
Renata Śliwa
 
No 16: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVI Kryzys instytucji w polskim współczesnym dyskursie politycznym Abstrakt   PDF
Magdalena Mikołajczyk
 
No 16: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVI Kryzys migracyjny w Holandii a polaryzacja społeczna Abstrakt   PDF
Łukasz Zweiffel
 
No 19: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XIX Kukiz’15 – geneza, idee, próba klasyfikacji Abstrakt   PDF
Krzysztof Matuszek
 
No 12: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Kulturowe aspekty bezpieczeństwa: postmodernistyczne zagrożenia tożsamości kulturowej Abstrakt   PDF
Marta Szocik
 
No 14: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Kłopotliwe sąsiedztwo: strategia polskich elit politycznych wobec Ukrainy Abstrakt   PDF
Robert Kłaczyński
 
No 14: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki. Twórcy III RP Abstrakt   PDF
Jerzy Siekielski
 
No 11: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Litwa, Łotwa, Estonia Abstrakt   PDF
Magdalena Solska
 
No 17: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVII Marksizm a abstrakcja jednostki ludzkiej: Adam Schaff oczami Ewalda Iljenkowa Abstrakt   PDF
Monika Woźniak
 
No 19: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XIX Marzyciele kontra realiści, rzecz o odpowiedzialności i nieodpowiedzialności w polskiej polityce pierwszej połowy XX wieku Abstrakt   PDF
Łukasz Zweiffel
 
No 10: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Meandry ruchu kobiecego w czasach PRL Abstrakt   PDF
Halina Sekuła-Kwaśniewicz
 
No 19: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XIX Mechanizm wyłaniania kandydatów na przewodniczącego Komisji Europejskiej przez partie polityczne na poziomie europejskim: geneza, założenia, konsekwencje polityczne i instytucjonalne Abstrakt   PDF
Wojciech Gagatek
 
No 14: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Między idealizmem a konformizmem. Inteligencji polskiej wizje III Rzeczypospolitej Abstrakt   PDF
Michał Strzelecki
 
26 - 50 z 148 elementów << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


ISSN: 2081-3333