Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 17: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVII Październik w perspektywie lokalnej. Liga Kobiet w powiecie wolsztyńskim 1956–1966 Abstrakt   PDF
Paulina Berlińska-Wojtas
 
No 13: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Polityka sporu. Poza polityką instytucjonalną? Abstrakt   PDF
Grzegorz Foryś
 
No 16: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVI Polityka zagraniczna w programach europejskich partii libertariańskich Abstrakt   PDF
Krzysztof Matuszek
 
No 15: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Polska droga do „wolnych mediów”. Koncepcja „nowego ładu informacyjnego” i jej realizacja Abstrakt   PDF
Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
 
No 12: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Polska polityka wojskowa w początkach XXI wieku Abstrakt   PDF
Marek Z. Gajewski
 
No 18: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVIII Polska racja stanu a wyobrażenia Paneuropy w utopijnej powieści Feliksa Burdeckiego pt. Babel (1931) Abstrakt   PDF
Andrzej Dróżdż
 
No 13: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Polska Rzeczpospolita Ludowa w zainteresowaniu służb specjalnych wybranych państw Abstrakt   PDF
Andrzej Żebrowski
 
No 10: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Polskie służby specjalne w latach 1983–1996. Wybrane aspekty Abstrakt   PDF
Andrzej Żebrowski
 
No 9: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Pomiędzy opozycyjnością a współpracą. Spór o ocenę strategii politycznej środowiska „Tygodnika Powszechnego” Abstrakt   PDF
Filip Biały
 
No 18: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVIII Pomiędzy utopią a predykcją (refleksje publicystyczne) Abstrakt   PDF
Paweł Jankowski
 
No 9: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Postawy adaptacyjne duchowieństwa wobec władzy w okresie PRL Abstrakt   PDF
Janusz Wrona
 
No 10: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Postawy prosystemowe i antysystemowe w PRL w latach siedemdziesiątych Abstrakt   PDF
Sylwia Galij-Skarbińska
 
No 10: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Postawy robotników wobec polityki społeczno-gospodarczej w Polsce (1945–1956) Abstrakt   PDF
Paweł Szelegieniec
 
No 15: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Powiat i gmina jako współgospodarze miejsca publicznego. Konstrukcja prawnoustrojowa, formy prawne współdziałania i kierunki reformowania układu jednostek samorządu lokalnego w Polsce Abstrakt   PDF
Piotr Tusiński
 
No 13: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Powtarzalność i zmiana typów argumentacji w debacie parlamentarnej Porównawcza analiza dyskursu nad ustawodawstwem dotyczącym uboju rytualnego z 1936 i 2013 roku Abstrakt   PDF
Magdalena Mikołajczyk
 
No 15: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Prawo i Sprawiedliwość i Liga Polskich Rodzin we wspólnocie rządzenia 2005–2007. Obraz prasowy koalicji na podstawie analizy materiałów prasowych w dzienniku „Rzeczpospolita” Abstrakt   PDF
Mateusz T. Jamro, Radosław Sławomirski
 
No 14: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Prezydentura gen. Wojciecha Jaruzelskiego w świetle teorii i praktyki zarządzania władczymi kompetencjami ustrojowymi Abstrakt   PDF
Paweł Momro
 
No 9: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Profesor Leszek Dzięgiel – naukowiec mimo wszystko Abstrakt   PDF
Joanna Bar
 
No 18: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVIII Prometeizm: utopijna idea czy realne narzędzie polskiej polityki wschodniej Abstrakt   PDF
Robert Kłaczyński
 
No 19: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XIX Przyszłość „post-prawdziwego” społeczeństwa informacyjnego – utopia czy dystopia Abstrakt   PDF
Bernard Szatkowski
 
No 17: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVII Realizacja interesu narodowego w strukturach Unii… Europejskiej na przykładzie autonomicznych agencji regulacyjnych Abstrakt   PDF
Natalia Kohtamäki
 
No 17: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVII Realizm polityczny i imponderabilia. Józef Piłsudski i jego pojmowanie polskiej racji stanu na arenie międzynarodowej Abstrakt   PDF
Marek Kornat
 
No 19: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XIX Recenzja Abstrakt   PDF
Katarzyna Sobolewska-Myślik
 
No 15: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Recenzja: Jakub Niedbalski (red.). 2014. Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 294 Abstrakt   PDF
Joanna Gajda
 
No 17: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVII Recenzje: Bronisław Geremek, Skuteczność i racja stanu. Z teki Ministra Spraw Zagranicznych RP, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2016 Abstrakt   PDF
Radosław Cybulski
 
76 - 100 z 148 elementów << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


ISSN: 2081-3333