Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 18: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVIII Recepcja idei „nowego średniowiecza” w polskiej myśli nacjonalistycznej Abstrakt   PDF
Grzegorz Radomski
 
No 14: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Recepcja myśli politycznej Juliusza Mieroszewskiego w polskiej polityce wschodniej po 1989 roku Abstrakt   PDF
Andrzej Janociński
 
No 12: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Republika Czeczenii – sukces czy porażka rosyjskiej polityki wewnętrznej? Abstrakt   PDF
Robert Kłaczyński
 
No 12: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Rola potencjału militarnego w polityce zagranicznej na przykładzie polityki Polski wobec obszaru byłej Jugosławii Abstrakt   PDF
Renata Podgórzańska
 
No 17: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVII Rosja wobec pozimnowojennego ładu międzynarodowego Abstrakt   PDF
Stanisław Bieleń
 
No 12: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Rosyjsko-ukraiński konflikt o archipelag wysp Kosa Tuzla: historia, przebieg, konsekwencje Abstrakt   PDF
Robert Kłaczyński
 
No 10: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Rozliczenie z PRL-em jako przesłanka budowy wspólnoty ekskluzywnej w perspektywie komunitarystycznej (w koncepcjach Prawa i Sprawiedliwości) Abstrakt   PDF
Danuta Karnowska
 
No 9: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Różne barwy przystosowania. Wokół działalności Aleksandra Gieysztora w PRL Abstrakt   PDF
Tadeusz Paweł Rutkowski
 
No 11: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Ruch Autonomii Śląska Abstrakt   PDF
Łukasz Zweiffel
 
No 11: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Ruch Praw i Wolności – partia bułgarskich Turków Abstrakt   PDF
Karol Bieniek
 
No 17: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVII Russia in Syria. The Previous History and Present Concerns Abstrakt   PDF
Andrej Kreutz
 
No 15: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Rządzeni o rządzących. Problem alienacji i niereprezentatywności polskiej klasy politycznej Abstrakt   PDF
Radosław Marzęcki
 
No 18: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVIII Samorządna Rzeczpospolita – samorządna wyspa na niedemokratycznym oceanie. Koncepcje samoorganizacji społecznej w czasach pierwszej „Solidarności” Abstrakt   PDF
Ryszard Kozioł
 
No 10: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Samorządność wiejska i próby jej modernizacji w czasach pierwszej „Solidarności” Abstrakt   PDF
Ryszard Kozioł
 
No 13: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Semantic Networks Analysis of Political Party Platforms: Coalition Prediction Based on Semantic Distances in Scottish Elections 1999–2011 Abstrakt   PDF
Barbara Myślik
 
No 12: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Smart Power wobec asymetrii użycia siły wojskowej Abstrakt   PDF
Jarosław Piątek
 
No 19: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XIX Stan wojenny w Małopolsce. Pamięć pokolenia represjonowanych Abstrakt   PDF
Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
 
No 9: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Stanisław Stomma i Jerzy Turowicz wobec rzeczywistości politycznej Polski powojennej (1945–1953) Abstrakt   PDF
Kamil Mazurek
 
No 13: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Stanowisko władz komunistycznych w latach siedemdziesiątych XX wieku w zakresie cmentarnictwa wyznaniowego i komunalnego Abstrakt   PDF
Barbara Rogowska
 
No 17: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVII The Anti-Nationalism of Young Communists in Poland after WW2 Abstrakt   PDF
Katarzyna Bielińska-Kowalewska
 
No 13: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica The Year Zero: Iconoclastic breaks with the past Abstrakt   PDF
Antoon De Baets
 
No 14: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Towarzystwa przyjaźni międzynarodowej – przeszłość i teraźniejszość w III RP Abstrakt   PDF
Grzegorz Nycz
 
No 17: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVII Tożsamość narodowa jako czynnik kształtujący relacje pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi Abstrakt   PDF
Danuta Kabat-Rudnicka
 
No 15: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Tradycja i nowoczesność we wzorach ról kobiecych w Polsce Abstrakt   PDF
Halina Sekuła-Kwaśniewicz
 
No 19: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XIX Transnarodowa współpraca partii politycznych (TPC) – przypadek państw postjugosłowiańskich Abstrakt   PDF
Dominika Mikucka-Wójtowicz
 
101 - 125 z 148 elementów << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


ISSN: 2081-3333