Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 13: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Transnational History of Victimhood Nationalism – On the Transpacific Space Abstrakt   PDF
Jie-Hyun Lim
 
No 14: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Uwagi o myśli politycznej Bronisława Geremka Abstrakt   PDF
Jacek Głażewski
 
No 12: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Uwarunkowania bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego relacji dwustronnych Białorusi i Federacji Rosyjskiej Abstrakt   PDF
Maria Koniusz
 
No 14: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica W poszukiwaniu nowej utopii: idea rewolucji edukacyjnej Jacka Kuronia Abstrakt   PDF
Michał Śliwa
 
No 10: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Weryfikacja adwokatów śląskich po II wojnie światowej Abstrakt   PDF
Lech Krzyżanowski
 
No 15: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Wewnątrzpartyjne konflikty w głosowaniach sejmowych w PO i PiS w latach 2001–2014 Abstrakt   PDF
Dariusz Stolicki
 
No 18: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVIII Wizje podboju Marsa. Od literackiej dystopii do kluczowych decyzji politycznych Abstrakt   PDF
Bartosz Smolik
 
No 18: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVIII Współczesne implikacje mesjanizmu politycznego w Polsce Abstrakt   PDF
Krzystof Małysa
 
No 12: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Współczesne wyzwania w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej Abstrakt   PDF
Joanna Świątkowska
 
No 13: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Współczesny neofityzm polityczny na tle procesu komercjalizacji polityki Abstrakt   PDF
Stanisław Kilian
 
No 16: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVI Wyobrażenia parlamentaryzmu: między dekoracją a realną władzą Abstrakt   PDF
Michał Śliwa
 
No 16: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVI Wyzwania polityki budowania państw (state-building) w doświadczeniach USA i UE. Przykład iracki Abstrakt   PDF
Grzegorz Nycz
 
No 18: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVIII Włoscy utopiści epoki nowożytnej (Machiavelli, Botero, Campanella) w polskich badaniach naukowych XX i przełomu XX i XXI wieku Abstrakt   PDF
Stefan Bielański
 
No 10: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Żony, matki, pracownice. Role społeczne kobiet w Polsce Ludowej w interpretacji tygodnika „Przyjaciółka” (1948–1953) Abstrakt   PDF
Ewa Fogelzang-Adler
 
No 10: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Źródłowe badanie dziejów Polski Ludowej: przypadek fabularnej twórczości filmowej Abstrakt   PDF
Ewa Maj
 
No 10: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Военное положение в Польше (1981 г.) и революционные преобразования в странах Центральной и Юго-Восточной Европы Abstrakt   PDF
Бронислав Табачников
 
No 11: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica „Europejskimi oczami, z transylwańską duszą” – etnoregionalizm Unii Demokratycznej Węgrów (UDMR) w Rumunii Abstrakt   PDF
Dominika Kasprowicz
 
No 16: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVI „Grecja należy do Greków”, czyli działalność polityczna Złotego Świtu w III Republice Greckiej Abstrakt   PDF
Kamil Stolarek
 
No 13: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica „Nowe wino w starych butelkach” – nowe partie w systemach partyjnych, na przykładzie Holandii Abstrakt   PDF
Dominika Kasprowicz, Łukasz Zweiffel
 
No 19: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XIX „Paradis judaeorum”. Historia i współczesność żydowskiego raju w Polsce Abstrakt   PDF
Konrad Piwowarczyk
 
No 9: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica „Polityczne resztówki”? Biografie jako czynnik kształtowania stanowiska katolickich środowisk opiniotwórczych wobec Niemiec Abstrakt   PDF
Natalia Jackowska
 
No 13: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica „Socjalizm, w który wierzę”: wyobrażenia społeczne Edwarda Lipińskiego Abstrakt   PDF
Michał Śliwa
 
No 15: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica „Znikająca lewica”. O dyskursie zawierającym diagnozę zmian polskiej sceny politycznej Abstrakt   PDF
Magdalena Mikołajczyk
 
126 - 148 z 148 elementów << < 1 2 3 4 5 6 


ISSN: 2081-3333