Autor - szczegóły

Арефьева, Наталья, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Ukraina

  • No 11 (2018) - Articles
    Фразеологизмы русских говоров Одесщины в свете лингвокультурных кодов
    Abstrakt  PDFArtykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.