Autor - szczegóły

Раковская, Нина, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Ukraina

  • No 10 (2017) - Articles
    Лев Шестов. Дилемма знания и веры
    Abstrakt  PDF
  • No 11 (2018) - Articles
    Авторские миры в критическом дискурсе конца ХІХ – начала ХХ веков
    Abstrakt  PDFArtykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.