Autor - szczegóły

Potyrańska, Agnieszka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • No 11 (2018) - Articles
    Koncept apokatastazy w wybranych wierszach Siergieja Gorodieckiego z tomu Ярь
    Abstrakt  PDFArtykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.