Autor - szczegóły

Bednarczyk, Anna, Uniwersytet Łódzki Instytut Rusycystyki, Polska

  • No 10 (2017) - Articles
    Предпереводческий анализ текста (на материале одного четверостишия Осипа Мандельштама)
    Abstrakt  PDFArtykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.