Autor - szczegóły

Sitkiewicz, Gabriela, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

  • No 10 (2017) - Articles
    Łamanie maksymy ilości w polskich przedrukach rosyjskich komunikatów prasowych (na materiale Tygodnika Forum w latach 2009-2011)
    Abstrakt  PDF
  • No 10 (2017) - Articles
    O projekcie gry językowej – elementy coachingu jako narzędzie w procesie nauczania
    Abstrakt  PDFArtykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.