Autor - szczegóły

Zając-Knapik, Halina, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

  • No 10 (2017) - Articles
    Wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem podejścia zadaniowego w nauczaniu języków obcych
    Abstrakt  PDF
  • No 11 (2018) - Articles
    Ćwiczenia zapobiegające interferencji w nauczaniu języka rosyjskiego na I roku filologii rosyjskiej
    Abstrakt  PDFArtykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.