Autor - szczegóły

Koza, Irena, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska

  • No 10 (2017) - Articles
    Derfintos, czyli Tadeusz Bułharyn (1789-1859) – między rzeczywistością i autokreacją
    Abstrakt  PDFArtykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.