Autor - szczegóły

Darda-Gramatyka, Joanna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

  • No 10 (2017) - Articles
    Przestrzeń wybrana. Ogrody Eschera w „FUTU.RE” Dmitrija Głuchowskiego (na materiale polskiego przekładu powieści)
    Abstrakt  PDF
  • No 10 (2017) - Articles
    O projekcie gry językowej – elementy coachingu jako narzędzie w procesie nauczania
    Abstrakt  PDFArtykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.