Autor - szczegóły

Dziwisz, Marcin, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

  • No 11 (2018) - Articles
    Rzeczywistość radziecka i rosyjska w przekładzie (na materiale tłumaczeń anegdot rosyjskich na język polski)
    Abstrakt  PDFArtykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.