Autor - szczegóły

Łaniewski, Paweł, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

  • No 11 (2018) - Articles
    Trauma pierwszej wojny światowej w twórczości Zygmunta Krzyżanowskiego
    Abstrakt  PDFArtykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.