Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 10 (2017) Derfintos, czyli Tadeusz Bułharyn (1789-1859) – między rzeczywistością i autokreacją Abstrakt   PDF
Irena Koza
 
No 10 (2017) O projekcie gry językowej – elementy coachingu jako narzędzie w procesie nauczania Abstrakt   PDF
Gabriela Sitkiewicz, Joanna Darda-Gramatyka
 
No 10 (2017) PERSONALIZACJA CELÓW OGÓLNYCH W NAUCZANIU ROSYJSKIEGO JĘZYKA BIZNESU NA STUDIACH RUSYCYSTYCZNYCH W ŚWIETLE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO. Abstrakt   PDF
Karolina Gołąbek
 
No 10 (2017) Projekt słownika przekładowego rosyjskiej leksyki politycznej Abstrakt   PDF
Bogumił Gasek
 
No 10 (2017) Przekład – przekraczanie barier Abstrakt   PDF
Maria Piotrowska
 
No 10 (2017) Przestrzeń wybrana Abstrakt
Joaana Darda-Gramatyka
 
No 10 (2017) Przestrzeń wybrana. Ogrody Eschera w „FUTU.RE” Dmitrija Głuchowskiego (na materiale polskiego przekładu powieści) Abstrakt   PDF
Joanna Darda-Gramatyka
 
No 10 (2017) Slang w przekładzie Abstrakt   PDF
Tadeusz Szczerbowski
 
No 10 (2017) Wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem podejścia zadaniowego w nauczaniu języków obcych Abstrakt   PDF
Halina Zając-Knapik
 
No 10 (2017) «А был ли мальчик?»: несколько штрихов к биографии Бориса Житкова Abstrakt   PDF
Галина Василькова
 
No 10 (2017) «Центр», «периферия» и проблемы культурной идентичности в диспутах православия с католичеством (контексты и перемены) Abstrakt   PDF
Urszula Cierniak
 
No 10 (2017) Łamanie maksymy ilości w polskich przedrukach rosyjskich komunikatów prasowych (na materiale Tygodnika Forum w latach 2009-2011) Abstrakt   PDF
Gabriela Sitkiewicz
 
No 10 (2017) Ассоциативная семантика слова в виртуальном пространстве игрового художественного текста Abstrakt   PDF
Татьяна Гридина
 
No 10 (2017) Зеркальность и музыкальность во фрагменте поэтической картины мира Полины Барсковой. Аспект семиотизации страстей Abstrakt   PDF
Светлана Фокина
 
No 10 (2017) Индивидуализация обучения – основная задача учителя в современной школе Abstrakt   PDF
Dorota Dziewanowska
 
No 10 (2017) Лев Шестов. Дилемма знания и веры Abstrakt   PDF
Нина Раковская
 
No 10 (2017) М. Лермонтов по-украински (на примере поэзии «Белеет парус одинокий…») Abstrakt   PDF
Leslava Korenovska
 
No 10 (2017) Несоответствия в переводе на польский язык романа О. Робски «Casual» Abstrakt   PDF
Natalia Semeniuk
 
No 10 (2017) Предпереводческий анализ текста (на материале одного четверостишия Осипа Мандельштама) Abstrakt   PDF
Anna Bednarczyk
 
No 10 (2017) Роман Владимира Маканина Две сестры и Кандинский: жанровый эксперимент Abstrakt   PDF
Anna Stankeviča
 
No 10 (2017) Символика девушки в поэзии С.А. Есенина Abstrakt   PDF
Jolanta Kur-Kononowicz
 
No 10 (2017) Текст раешника в традиционной смеховой народной культуре Abstrakt   PDF
Надежда Коновалова
 
No 10 (2017) Этапы развития креативной языковой компетенции Abstrakt   PDF
Виктория Горбань, Юлия Саранина
 
1 - 23 z 23 elementówArtykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.