Autor - szczegóły

Chełminiak, Ewa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Języków Obcych (Zakład Neofilologii), Polska
Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.