Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

K

Korenovska, Leslava, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Korenowska, Lesława, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Kosik-Szwejkowska, Barbara, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego
Koza, Irena, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Kozera, Izabela, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Kur-Kononowicz, Jolanta, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Kur-Kononowicz, Jolanta, Instytut Filologii Rosyjskiej, Zakład Językoznawstwa Porównawczego, Uniwersytet Rzeszowski

L

Ligęza, Paweł, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

M

Madej-Cetnarowska, Monika, PWSZ w Nowym Sączu, Instytut Języków Obcych
Malej, Izabella, Uniwersytet Wrocławski
Mazuś, Mikołaj, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Małek, Maciej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Językoznawstwa
Mytyk, Iwona, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Młynarczyk, Ewa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

P

Paluch, Anna, Uniwersytet Jagielloński, Instytut filologii wschodniosłowiańskiej
Papaj, Iwona, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Patyk, Joanna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Piotrowska, Maria, Uniwersytet Jagielloński [Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową]
Pogwizd, Szymon, Instytut Slawistyki PAN, Kraków
Potyrańska, Agnieszka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Potyrańska, Agnieszka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej

Ś

Ścibior, Agnieszka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

S

Semeniuk, Natalia, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Sitkiewicz, Gabriela, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Stankeviča, Anna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

26 - 50 z 81 elementów    << < 1 2 3 4 > >> Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.