Autor - szczegóły

Трофимова, Ольга, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Rosja

  • No 13 (2020): Studia Russologica XIII (2020) - Articles
    «Я с мужем, моя сестра с мужем, сестра мужа с мужем…» Рецензия на книгу: В.А. Попов, А.А. Бурыкин, Русские термины родства: Опыт исследования коммуникативного дискурса, «Алгебра родства: Родство. Системы родства. Системы терминов родства», вып. 18, РАН Са
    Abstrakt  PDF (Russian)Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.