Autor - szczegóły

Ścibior, Agnieszka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

  • No 11 (2018): Studia Russologica XI (2018) - Articles
    «Прихоть истории»: к рецепции Бурной жизни Лазика Ройтшванеца Ильи Эренбурга в российской и польской критике
    Abstrakt  PDFArtykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.