Autor - szczegóły

Potyrańska, Agnieszka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.