Autor - szczegóły

Stankeviča, Anna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Łotwa
Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.