Autor - szczegóły

Kozera, Izabela, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

  • No 11 (2018): Studia Russologica XI (2018) - Articles
    Метод корпусного исследования – преимущества и недостатки (на примере использования Национального корпуса русского языка)
    Abstrakt  PDF



Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.