Autor - szczegóły

Piotrowska, Maria, Uniwersytet Jagielloński [Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową], Polska
Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.