Kontakt

Adres

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Wydział Filologiczny

Instytut Neofilologii (filologia rosyjska)

ul. Studencka 5

31-116 Kraków

Polska

Strona internetowa: www.studiarussologica.up.krakow.pl

e-mail: adam.karpinski@up.krakow.pl

Osoba do kontaktu

Adam Karpiński
Sekretarz redakcji
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Tel.: +48126626735
Email: adam.karpinski@up.krakow.pl

Wsparcie techniczne

Adam Karpiński
Tel.: +48126626735
Email: adam.karpinski@up.krakow.pl
Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.