Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. Bogumił Ostrowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Redaktor działów "Językoznawstwo" i "Glottodydaktyka"

  1. Halina Chodurska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Redaktor działu "Literaturoznawstwo"

  1. Adam Karpiński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Redaktor działu "Przekładoznawstwo"

  1. Tadeusz Szczerbowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Sekretarz redakcji

  1. Adam Karpiński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, PolskaArtykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.