Historia czasopisma

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica” kontynuują cykl wydawniczy „Prac Rusycystycznych”, których pierwszych dziesięć tomów ukazało się w serii „Roczników Naukowo-Dydaktycznych” WSP w Krakowie.

W związku ze zmianą nazwy uczelni wspomniane czasopismo od roku 2007 ukazało się pod tytułem „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica”. Ostatnia zmiana nazwy uczelni (od 2008 roku – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) wpłynęła na kolejną modyfikację tytułu serii wydawniczej, która od tej chwili zwie się „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica”. Pod tym tytułem ukazują się kolejne tomy czasopisma.

Poczynając od roku 2007, „Annales” ukazują się regularnie jako rocznik.

Autorzy tekstów zamieszczanych w poszczególnych numerach „Annales” nie wywodzą się wyłącznie z krakowskiego środowiska naukowego. W tomach są publikowane aktualne zainteresowania badawcze rusycystów z innych krajowych ośrodków czy szkół naukowych (Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie) oraz ośrodków zagranicznych (Moskiewski Uniwersytet Pedagogiczny, Państwowy Uniwersytet w Odessie im. I.I. Miecznikowa, Państwowy Uniwersytet w Tiumeniu). W ostatnim czasie swoje teksty publikują także lektorzy języka rosyjskiego i doktoranci. Czasopismo ma zatem charakter otwarty.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy na łamach naszego rocznika chcą podzielić się wynikami swoich prac badawczych.
Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.