Studia Russologica 12 (2019)

Szanowni Państwo,

z przyjemnoscią chcemy poinformować, że ukazał się numer 12 (2019) czasopisma Studia Russologica.

Komitet redakcyjny
Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.