Nowa punktacja ministerialna

W wykazie czasopism punktowanych z dn. 1.12.2021 czasopismo "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica" otrzymało 20 punktów.Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.