Nowa punktacja ministerialna

W wykazie czasopism punktowanych z dn. 17.07.2023 czasopismo "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica" otrzymało 40 punktów.Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.