Alfabetyczny indeks autorów artykułów „Rocznika Naukowo-Dydaktycznego” w serii „Filologia Rosyjska” (1964) i „Prace Rusycystyczne” (1967–1999)

Adam Karpiński

Abstrakt


 

Alfabetyczny indeks autorów artykułów „Rocznika Naukowo-Dydaktycznego” w serii „Filologia Rosyjska” (1964) i „Prace Rusycystyczne” (1967–1999)


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.