Autor - szczegóły

Gołąbek, Karolina, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet Jagielloński, Polska
Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.