Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

B

Bednarczyk, Anna, Uniwersytet Łódzki Instytut Rusycystyki

C

Cierniak, Urszula, Akademia im, Jana Długosza w Częstochowie

D

Darda-Gramatyka, Joanna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dziewanowska, Dorota, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dziwisz, Marcin, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

G

Gasek, Bogumił, Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Słowiańskiej
Gołąbek, Karolina, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet Jagielloński

K

Korenovska, Leslava, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Koza, Irena, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Kozera, Izabela, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Kur-Kononowicz, Jolanta, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

L

Ligęza, Paweł, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

P

Piotrowska, Maria, Uniwersytet Jagielloński [Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową]
Potyrańska, Agnieszka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Ś

Ścibior, Agnieszka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

S

Semeniuk, Natalia, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Sitkiewicz, Gabriela, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Stankeviča, Anna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Szczerbowski, Tadeusz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Z

Zając-Knapik, Halina, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ł

Łaniewski, Paweł, Uniwersytet Śląski w Katowicach

А

Акартель, Густав Михал, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Арефьева, Наталья, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

В

Василькова, Галина, University of Daugavpils, Daugavpils, Latvia

Г

Горбань, Виктория, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

1 - 25 z 32 elementów    1 2 > >> Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.