Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Russologica

Szanowni Państwo,

zachęcamy do nadsyłania propozycji tematów oraz artykułów do nowego numeru naszego czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica”. Przypominamy, że czasopismo jest punktowane (20). Teksty do numeru XVII (2024) przyjmujemy do 15 września 2024 roku. Prosimy o przesyłanie ich za pośrednictwem strony internetowej lub na adresy:

bogumil.ostrowski@up.krakow.pl

adam.karpinski@up.krakow.pl

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie archiwalnej:

http://studiarussologica.up.krakow.pl/

Zachęcamy do publikacji pracowników naukowych i dydaktycznych oraz doktorantów.

ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA RUSSOLOGICA

ISSN 1689-9911


Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Russologica

W wykazie czasopism naukowych z 5.01.2024 otrzymaliśmy 20 punktów.

W wykazie czasopism naukowych z 17.07.2023 otrzymaliśmy 40 punktów.

W wykazie czasopism naukowych z 1.12.2021 otrzymaliśmy 20 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w ICIJournals Master List 2021 z oceną: 100

Czasopismo jest indeksowane w ICIJournals Master List 2020 z oceną: 95,87

Czasopismo jest indeksowane w ICI Journals Master List 2019 z oceną:

ICV 2019: 98.97

 

Rocznik naukowy Instytutu Neofilologii – Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie poświęcony jest aktualnym badaniom naukowym w zakresie literatury rosyjskiej, językoznawstwa wschodniosłowiańskiego, glottodydaktyki i przekładu.

Celem rocznika jest stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz publikacji wyników badań prowadzonych przez pracowników Instytutu Neofilologii – Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, a także różnych ośrodków naukowych w Polsce i poza jej granicami.


No 16 (2023): Studia Russologica XVI (2023)


Okładka


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.