Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Russologica

Szanowni Państwo,

zachęcamy do nadsyłania propozycji tematów oraz artykułów do nowego numeru naszego czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica”. Przypominamy, że czasopismo jest punktowane (20). Teksty do numeru XVII (2024) przyjmujemy do 15 marca 2024 roku. Prosimy o przesyłanie ich za pośrednictwem strony internetowej lub na adresy:

bogumil.ostrowski@up.krakow.pl

adam.karpinski@up.krakow.pl

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie archiwalnej:

http://studiarussologica.up.krakow.pl/

Zachęcamy do publikacji pracowników naukowych i dydaktycznych oraz doktorantów.

ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA RUSSOLOGICA

ISSN 1689-9911


Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Russologica

W wykazie czasopism naukowych z 5.01.2024 otrzymaliśmy 20 punktów.

W wykazie czasopism naukowych z 17.07.2023 otrzymaliśmy 40 punktów.

W wykazie czasopism naukowych z 1.12.2021 otrzymaliśmy 20 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w ICIJournals Master List 2021 z oceną: 100

Czasopismo jest indeksowane w ICIJournals Master List 2020 z oceną: 95,87

Czasopismo jest indeksowane w ICI Journals Master List 2019 z oceną:

ICV 2019: 98.97

 

Rocznik naukowy Instytutu Neofilologii – Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie poświęcony jest aktualnym badaniom naukowym w zakresie literatury rosyjskiej, językoznawstwa wschodniosłowiańskiego, glottodydaktyki i przekładu.

Celem rocznika jest stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz publikacji wyników badań prowadzonych przez pracowników Instytutu Neofilologii – Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, a także różnych ośrodków naukowych w Polsce i poza jej granicami.


No 15 (2022): Studia Russologica XV (2022)

Studia Russologica XV (2022)

Spis treści

Articles

Dydaktyczne koncepcje Profesora Janusza Henzla PDF
Halina Zając-Knapik 7-25
Дефисные конструкции в музыкальных рецензиях PDF
Maria Dzienisiewicz 37-50
Poetyckie gry językowe jako narzędzie wojennej propagandy (na materiale „Okien TASS”) PDF
Agata Jankowicz 51-61
О нескольких неосемантизмах конфликта в Донбассе в пространстве российской прессы PDF
Michał Jankowicz 62-71
Elementy coachingu w przestrzeni komunikacji akademickiej PDF
Gabriela Sitkiewicz 72-80
Безличные конструкции типа нѣтъ воды в языке русских северо-западных летописных и бытовых памятников ХII–ХVI вв. PDF PDF (Russian)
Kira Zhuravleva 81-94
Kreowanie wizerunku Polaków i Polski w twórczości patriotycznej Władysława Grodeckiego PDF
Jadwiga Grunwald 95-106
Философия и литература: сущность Я в прозе Эдварда Стахуры PDF (Russian)
Lesława Korenowska 107-118
W świetle Taboru. Przemiana człowieka w piśmiennictwie Filareta Drozdowa PDF
Mikołaj Mazuś 119-130
Tłumaczenie w królewskim stylu? O polskim i rosyjskim przekładzie tytułów odcinków serialu „The Crown” PDF
Aleksandra Gnyp 131-143
Reminiscencje mitologiczne w polskiej i rosyjskiej wersji gry komputerowej Dota 2 – analiza porównawcza PDF
Marcin Dziwisz 144-155
O przekładzie elementów kategorii potoczności (na podstawie rosyjskiego przekładu polskiej komedii Chłopaki nie płaczą w reżyserii Olafa Lubaszenki) PDF
Iwona Mytyk 156-165
Об актуальности интерференции PDF (Russian)
Iwona Papaj 166-172


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.