Autor - szczegóły

Patyk, Joanna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

  • No 13 (2020): Studia Russologica XIII (2020) - Articles
    Безличные предложения с безличными и личными глаголами в безличном значении в переводе с русского на польский язык (на материале произведения Р. Гальего "Белое на чёрном")
    Abstrakt  PDF (Russian)Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.