Autor - szczegóły

Kur-Kononowicz, Jolanta, Instytut Filologii Rosyjskiej, Zakład Językoznawstwa Porównawczego, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.