No 15 (2022)

Studia Russologica XV (2022)

Studia Russologica XV (2022)

Spis treści

Articles

Dydaktyczne koncepcje Profesora Janusza Henzla PDF
Halina Zając-Knapik 7-25
Дефисные конструкции в музыкальных рецензиях PDF
Maria Dzienisiewicz 37-50
Poetyckie gry językowe jako narzędzie wojennej propagandy (na materiale „Okien TASS”) PDF
Agata Jankowicz 51-61
О нескольких неосемантизмах конфликта в Донбассе в пространстве российской прессы PDF
Michał Jankowicz 62-71
Elementy coachingu w przestrzeni komunikacji akademickiej PDF
Gabriela Sitkiewicz 72-80
Безличные конструкции типа нѣтъ воды в языке русских северо-западных летописных и бытовых памятников ХII–ХVI вв. PDF PDF (Russian)
Kira Zhuravleva 81-94
Kreowanie wizerunku Polaków i Polski w twórczości patriotycznej Władysława Grodeckiego PDF
Jadwiga Grunwald 95-106
Философия и литература: сущность Я в прозе Эдварда Стахуры PDF (Russian)
Lesława Korenowska 107-118
W świetle Taboru. Przemiana człowieka w piśmiennictwie Filareta Drozdowa PDF
Mikołaj Mazuś 119-130
Tłumaczenie w królewskim stylu? O polskim i rosyjskim przekładzie tytułów odcinków serialu „The Crown” PDF
Aleksandra Gnyp 131-143
Reminiscencje mitologiczne w polskiej i rosyjskiej wersji gry komputerowej Dota 2 – analiza porównawcza PDF
Marcin Dziwisz 144-155
O przekładzie elementów kategorii potoczności (na podstawie rosyjskiego przekładu polskiej komedii Chłopaki nie płaczą w reżyserii Olafa Lubaszenki) PDF
Iwona Mytyk 156-165
Об актуальности интерференции PDF (Russian)
Iwona Papaj 166-172


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.