Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 11 (2018) Ćwiczenia zapobiegające interferencji w nauczaniu języka rosyjskiego na I roku filologii rosyjskiej Abstrakt   PDF
Halina Zając-Knapik
 
No 10 (2017) Derfintos, czyli Tadeusz Bułharyn (1789-1859) – między rzeczywistością i autokreacją Abstrakt   PDF
Irena Koza
 
No 11 (2018) Ironia w twórczości poetyckiej Bułata Okudżawy Abstrakt   PDF
Paweł Ligęza
 
No 11 (2018) Koncept apokatastazy w wybranych wierszach Siergieja Gorodieckiego z tomu Ярь Abstrakt   PDF
Agnieszka Potyrańska
 
No 10 (2017) O projekcie gry językowej – elementy coachingu jako narzędzie w procesie nauczania Abstrakt   PDF
Gabriela Sitkiewicz, Joanna Darda-Gramatyka
 
No 10 (2017) PERSONALIZACJA CELÓW OGÓLNYCH W NAUCZANIU ROSYJSKIEGO JĘZYKA BIZNESU NA STUDIACH RUSYCYSTYCZNYCH W ŚWIETLE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO. Abstrakt   PDF
Karolina Gołąbek
 
No 10 (2017) Projekt słownika przekładowego rosyjskiej leksyki politycznej Abstrakt   PDF
Bogumił Gasek
 
No 10 (2017) Przekład – przekraczanie barier Abstrakt   PDF
Maria Piotrowska
 
No 10 (2017) Przestrzeń wybrana Abstrakt
Joaana Darda-Gramatyka
 
No 10 (2017) Przestrzeń wybrana. Ogrody Eschera w „FUTU.RE” Dmitrija Głuchowskiego (na materiale polskiego przekładu powieści) Abstrakt   PDF
Joanna Darda-Gramatyka
 
No 11 (2018) Rzeczywistość radziecka i rosyjska w przekładzie (na materiale tłumaczeń anegdot rosyjskich na język polski) Abstrakt   PDF
Marcin Dziwisz
 
No 10 (2017) Slang w przekładzie Abstrakt   PDF
Tadeusz Szczerbowski
 
No 11 (2018) Trauma pierwszej wojny światowej w twórczości Zygmunta Krzyżanowskiego Abstrakt   PDF
Paweł Łaniewski
 
No 10 (2017) Wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem podejścia zadaniowego w nauczaniu języków obcych Abstrakt   PDF
Halina Zając-Knapik
 
No 10 (2017) «А был ли мальчик?»: несколько штрихов к биографии Бориса Житкова Abstrakt   PDF
Галина Василькова
 
No 11 (2018) «Прихоть истории»: к рецепции Бурной жизни Лазика Ройтшванеца Ильи Эренбурга в российской и польской критике Abstrakt   PDF
Agnieszka Ścibior
 
No 10 (2017) «Центр», «периферия» и проблемы культурной идентичности в диспутах православия с католичеством (контексты и перемены) Abstrakt   PDF
Urszula Cierniak
 
No 10 (2017) Łamanie maksymy ilości w polskich przedrukach rosyjskich komunikatów prasowych (na materiale Tygodnika Forum w latach 2009-2011) Abstrakt   PDF
Gabriela Sitkiewicz
 
No 11 (2018) Авторские миры в критическом дискурсе конца ХІХ – начала ХХ веков Abstrakt   PDF
Нина Раковская
 
No 10 (2017) Ассоциативная семантика слова в виртуальном пространстве игрового художественного текста Abstrakt   PDF
Татьяна Гридина
 
No 11 (2018) вопросу о русских подстандартных нарицательных, образованных от имен собственных и их польских соответствиях Abstrakt   PDF
Густав Михал Акартель
 
No 10 (2017) Зеркальность и музыкальность во фрагменте поэтической картины мира Полины Барсковой. Аспект семиотизации страстей Abstrakt   PDF
Светлана Фокина
 
No 10 (2017) Индивидуализация обучения – основная задача учителя в современной школе Abstrakt   PDF
Dorota Dziewanowska
 
No 10 (2017) Лев Шестов. Дилемма знания и веры Abstrakt   PDF
Нина Раковская
 
No 10 (2017) М. Лермонтов по-украински (на примере поэзии «Белеет парус одинокий…») Abstrakt   PDF
Leslava Korenovska
 
1 - 25 z 35 elementów 1 2 > >> Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.